Karadağ şehirleri ve nüfus dağılımları

Küçük tepenin dibindeki alan anlamı taşıyan Podgorica Karadağ'ın başkentidir. Podgorica şehrinin belediye sınırları 1,441 km²dir. Nufusu ise her geçen sene artmakla beraber kırsal kesimleri ile birlikte 239.922 civarındadır. Sırbistan'dan ayrıldıktan sonra nufusün her sene artması beklenmektedir.
BUdva şehri
Bar
Tuz